Tên SP: Không gian trước và sau khi lắp ĐHKK giấu trần nối ống gió
Mã SP: Máy lạnh giấu trần
Giá: Liên hệ